AUTO SHKOLLË

 

Kategoria A

17.000 MKD
  • 16 Orë Teorike
  • 4 Orë Teorike nëse posedon “B”
  • 16 Orë Praktike
  • Mosha prej 24 vjeçar/e

Kategoria C

28.000 MKD
  • 10 Orë Teorike
  • Të ketë minimum 1 vjet kategorinë “B”
  • 20 Orë Praktike
  • Mosha prej 21 vjeçar/e

Kategoria D

32.000 MKD
  • 10 Orë Teorike
  • Të ketë minimum 2 vjet kategorinë “C”
  • 16 Orë Praktike
  • Mosha prej 24 vjeçar/e

Kategoria E

20.000 MKD
  • 4 Orë Teorike
  • Të ketë minimum 1 vjet kategorinë “C”
  • 8 Orë Praktike
  • Mosha prej 21 vjeçar/e

AUTO SHKOLLA

Kategoritë A, B, C, D dhe E

Shumë shpejt deri te leja për vozitje

Auto Moto – Gostivar e para në Gostivar dhe rajon për  kategoritë A, B, C, D dhe E.

Autoshkolla Auto Moto  në kushte hapsinore komode dhe me staf profesional, ju mundëson  aftësimin teorik me të  gjitha kombinimet e mundshme të testeve e provuese.

Мe instruktorë me përvojë dhe me poligonin e vet, “Auto Moto” ju mundëson aftësimin praktik për marrjen e lejes për vozitje, për të gjitha kategoritë  e automjeteve.

Automjetet për trajnim për të gjitha kategoritë:

– Motoçikletë për trajnim të kandidatëve për kategorinë “A”,

– automobile udhëtarësh për trajnim për kategorinë “B”,

– kamion për trajnim për kategorinë “C”,

– autobus për trajnim për kategorinë “D” dhe

– rimorkio për trajnim të kandidatëve për shofer për kategoritë “C+E” dhe “D+E”, janë në pronësi të autoshkollës “Auto Moto” – Gostivar.

Mjetet motorike kapaciteti i motorit i të cilit është më i madh se 125 cm3 dhe fuqia e motorit e të cilit është më e madhe se 11 KW

Mjetet motorike që nuk telkalojnë masën 3500 kg, që kanë më së shumti tetë ulëse

Mjetet motorike me mbi 3500 kg dhe me rimorkio e cila nuk tejkalon masë 750 kg.

Mjetet motorike me më shumë se 8 ulëse, përveç ulëses së shoferit, me rimorkio e cila nuk tejkalon masën 750 kg.

Mjetet motorike me më shumë se 8 ulëse, përveç ulëses së shoferit,Mjetet motorike me mbi 3500 kg dhe me rimorkio e cila e tejkalon masën 750 kg.

 

 

Back to Top