Referent i Policise

  • Regjistrimi i automjetit të ri
  • Regjistrimi i automjetit të përdorur të importuar nga jashtë
  • Ndërrimi i pronësisë (ka regjistrim të vlefshëm)
  • Ndërrimi i pronësisë (nuk ka regjistrim të vlefshëm)
  • Vazhdimi i regjistrimit
Back to Top