За Нас

За Нас

Туристичката компанија со домашно, регионално и европско  реноме, ДУРМО ТУРС од Гостивар под раководство на браќата Белули, со долгогодишно искуство во областа на превозот на патници, оценувајќи ја високо безбедноста на патниот сообраќај и имајќи ја предвид сличноста на дејностите, направи уште еден деловен чекор со повторното ставање во функција во Ноември 2017 година, на  Авто – мото здуржение – Гостивар,

Авто-мото здружение функционира како реформирано претпријатие со современа опрема и квалификуван персонал, кое во секое време ви нуди:
– Технички преглед на возила,
– Хомологација на возила,
– Атестирање
– Влечна служба,
– Автошкола – со сопствен полигон, за сите категории на возила.

Во рамките на овој центар, од страна на надлежните служби се овозможува и стекнување со:
– Меѓународна возачка дозвола,
-Одобрение за управување со туѓо возило во странство
– Уверение за пробно возење,
– Пробни таблички
– Осигурителни полиси, и
– Зелен картон

За полесно пружање на комплет услуги, во рамките на овој комплекс,  во секојдневна функција се поштенските и банкарските  услуги, како и регистрација на возила под директно управување на сообраќајната полиција.
АВТО-МОТО ЗДРУЖЕНИЕ – ГОСТИВАР
ВАШАТА БЕЗБЕДНОСТ Е НАШ ПРИОРИТЕТ

Back to Top