Ligjëruese në mësimdhënie teorike në Auto Shkollën AMZ